۱۳۹۱ فروردین ۱۱, جمعه

کفر چو منی گزاف و آسان نبود

کفر چو منی گزاف و آسان نبود
محکم تر از ایمان من ایمان نبود
در دهر چو من یکی و آنهم کافر
پس در همه دهر یک مسلمان نبود

بسیار بودند دبن فروشانی که اندیشه چالشگر و مبتنی بر منطق بوعلی را بر نمیتابیدند.  قرن ها از طرف خلافت ها حاکمان اورا مظهر کفر و الحاد میدانستند و سوزاندن کتابهایش از سیاستهای متداول طی چند قرن در کشور های اسلامی منطقه بود زمانیکه اورا کافر و ملحد خطاب میکردند.

اینهمه بواسطه زاویه دید و نگرش عقلانی ابن سينا بود. در تفکر او خرد میبایست مبتنی بر منطق باشد و روح پرسشگرش بود که او را از بسیاری از همتایانش مجزا ساخت. در جهان بینی او پیروی کورکورانه از قدما جایی نداشت به شهادت آنکه در کودکی اعتقادات پدر به فرقه اسماعیلیه را به چالش کشید.

در راه یگانگی نه کفر است و نه دین
 یک گام برون ز خود نه و راه ببین

۱ نظر:

  1. اسلام = تروریسم
    مسلمان = تروریست

    " کورش فردوسی "

    پاسخحذف