۱۳۹۰ بهمن ۲۸, جمعه

آغاز

آنچه میدانی همه واقعیت نیست
و آنچه واقعیت دارد
چیزی نیست که بخواهی بدانی

آنچه داری آنچه میخواهی نیست
و آنچه میخواهی
دست نایافتنی است


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر